tehnika - Zadaci za vježbanje
  O meni
  Kontakt
  Tehnologija zanimanja
  Tehnička mehanika
  => Zadaci za vježbanje
  Mašinski elementi
  Mašinski materijali
  Osnovi mašinstva
  Tehničko crtanje
  NOVE TEHNOLOGIJE
  OBAVIJESTI
  SolidWorks
  Motori SUS
  Motorna vozila
  Praktična nstava

1.   Koliki rad izvrši radnik koji vuče kolica 250 m ako pri tome upotrijebi vučnu silu F = 150 N, ugao alfa= 30°


R: A = 32,48 kJ

2.   Odrediti prečnik zakivka kojim su spojena dva lima, opterećena silom F = 90 kN, akoje dozvoljeno naprezanje na smicanje     ds = 7 kN/cm2R:  d = 40,5 mm

3.    Vagon djeluje na potporu silom F = 50 kN, prema slici. Odrediti sile F1 i F2 u gredama 1 i 2.
4.   Odrediti otporni moment površi prikazane na slici  s obzirom na horizontalnu neutralnu osu (horizontalnu težišnicu). Sve dimenzije date su u centimetrima.5.   Date su tri sile koje napadaju tačku O kroz koju su provučene ose x i y koordinatnog sistema. Intenzitet sila iznosi F1 = 20 kN, F2 = 5 kN i F3 = 15 kN. Odrediti rezultantu datih sila grafički i analitički.
6.  Prilikom uvrtanja ručnog svrdla u drvo potrebna je na krajevima ručice sila F = 100 N. Raspon ručice je l = 40 cm. Kolika bi sila bila potrebna za uvrtanje ako bi smo smanjili raspon ručice na l1 = 30 cm?7.   Dimenzionisati nosač kružnog poprečnog presjeka prikazan na slici, opterećen silama F1 = 1,5 kN i F2 = 3 kN ako je dozvoljeno naprezanje na savijanje 6 kN/cm2.

8.   Koliki teret (silu) može da nosi ugaonik pričvršćen s dva zakivka, prečnika d = 27 mm, za vertikalni zid ako je dozvoljeno naprezanje na smicanje 7 kN/cm2.9.   Dimenzionisati tijelo strugarskog noža (odrediti b i h) ako je otpor rezanja F = 10 kN, b:h = 2:3 i l = 5 cm. Dozvoljeno naprezanje na savijanje je 20 kN/cm2


10Dizalica diže teret mase 4000 kg brzinom 0,2 m/s. Stepen korisnog djelovanja dizalice i motora zajedno je 0,8. Koliku snagu ima motor dizalice?

11.  Kolikom kinetičkom energijom raspolaže putnički automobil  čija je masa 800 kg kada se kreće brzinom v = 36 m/s?
Today, there have been 13 visitors (17 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=